ÖstraRydsBygdensByalag

Samarbetsorgan för föreningar, företag o enskilda i bygden

Bredband Östra Ryd Syd

 

Mobilvänlig sida

Läs i Dator

Söderköping IP-Only.se

Bredband Östra Ryd Syd

Föreningen har utfört  sammförläggning av c:a 3 mil fiberslang, med Eoons elkablar  i området. Stor anslutningsgrad garanterar snabbt slutförande av projektet i samarbete med

Söderköping IP-Only.se

Bygdehistorier

Start

Kontakt fiber

Macken

Bredbandskarta

Nu är Östra Ryd på gång, affären öppnad

Styrgrupp 2016

Fibernytt

Stadgar

Arkiv över tidigare händelser

 

Ansök om medlemskap i föreningen, få rabatt på dina köp.

Bygdehistorier

Intervjuer av Anders Törnqvist 1979 i Östra Ryd

Läsmer på www.antavla.se

Bredbandorsyd.se

Nya Macken i Östra Ryd

Aktuellt i pressen

 

 

Östra Ryd på gång

Nu kan du betala in insats till ekonomiska föreningen för att erhålla rabatt vid köp av minst 250:- i affär/café

800 kr per andel BG 5046-6093

Glöm inte att skriva namn.

 

Resa genom Östra Ryd

 

Ansök om QSTAR-kort=handla billigt drivmedel

 

 

Bredband ve22.se och utbyggnad

 

Bredband på landsbygden

 

 


 

Testa din hastighet   

Provkör din uppkoppling mot Bredbandskollen.

 Leaderprojekt 2010/2011/2012/2014

Förstudie nystart av affär/servicepunkt, möjlighet att bygga öppet fiberbredbandsnät

 

 

Luddingsbo Byalag

 

Ringstorps Byalag

 

 
Länka fiber
Vad är fiberbredband?

 

Aktuellt från Hembygdsföreningen

 

 
Aktuellt om bygden just nu

 

Byalaget vad händer

 

Organisation
 
Medlemmar i byalaget

 

Aktiviteter i bygden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideell förening Östra Rydsbygdens Byalag är en allians av föreningar, företag och enskilda som vill arbeta med olika projekt för att utveckla bygden.

 

Östra Ryd 058206 
Pastoratskod: 020604 Namn: förr Ryd (i Skärkinds härad) Rydbo socken (Rydbornas socken), åtminstone från 1760-talet Östra Ryd. Pastorat: -1961 eget, 1962- Östra Ryd, Västra Husby och Gårdeby. Husförhörslängd: 1790-. Födelsebok: 1688 -.  

 

Besöksräknare

 

IP-Only

Säljbrev bredband

Bynet

ÄNTLIGEN BLIR DET BREDBAND.

Efter lång väntan så kan vi komma igång.

Nu blir det äntligen av, kommunen har avtalat med IP-Only och byNet

att bygga bredband i vårt område - om det finns tillräckligt stort intresse.

Skillnaden mot det gamla förslaget är att man inte betalar grävning över den

egna tomten och håltagning i huset själv utan nu är det nyckelfärdigt,

bara att plugga i sladdarna och börja använda.

Och så behöver ni inte betala förrän fibern är inkopplad.

 

Vårt gamla pris gällde under förutsättning att kommunen byggde ett stamnät,

men det kommer de inte att göra.

Men länsstyrelsen har begränsat med pengar till bidrag så det är därför viktigt att vi

anmäler oss snabbt och att så många som möjligt är med (även fritidshus).

Om vi får en hög anslutningsandel så kommer vi att prioriteras vid ansökan av bidrag.

 

Våra argument för att ansluta till fiberbredband:

I framtiden kommer det troligen att vara lika viktigt med bredband

som att det finns el, vatten och väg till huset om man ska kunna bo på landet.

Detsamma gäller om man ska hyra ut eller sälja.

 

Kostnaden för TV, internet och telefon kan i många fall halveras,

gå in på IP-Onlys sida 

och jämför med vad ni betalar idag.

För fritidshus finns nu möjligheten att teckna

Korttidsabonnemang 24 timmar, 7 eller 30 dagar

Och slutligen:

Det finns inga alternativ för oss, ska man ha fiberbredband så gäller det att ansluta sig nu,

kommunen kommer inte att skjuta till några pengar och det finns ingen annan som kommer att

bygga fiberbredband i vårt område.

 Med hopp om att så många som möjligt ansluter sig så fort som möjligt.

Christian Johansson

Ordförande Bredband Östra Ryd Syd Ekonomisk Förening 

Om det är något ni undrar över så kontakta gärna oss

Ordförande: Christian Johansson Olerum 61496 Östra Ryd tel: 011-74043

E-post christian.olerum@gmail.com  

Vice ordf: Håkan Kåkneryd Kåknö 61496 Östra Ryd tel: 011-74131

E-post: hakananna@telia.se  

Sekr: Östen Johansson Rosenberg 61496 Östra Ryd tel: 0705-407 303

E-post. rydjohan@gmail.com  

Ledamot Åke Hedén Råssla 61496 Östra Ryd tel: 011-74091

E-post ake.heden@soderkoping.se

 

Arkiv tidigare sidor

 

Dela med dig av denna sida på Facebook
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/bredband/Pages/for-dig-som-saknar-bredband.aspx?keyword=bredband

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådslaget 2015 diskuterade handel vid macken och bredbandsfrågan

Kommunen, idrottsföreningen, Leader Kustlandet och Allmänna arvsfonden Förslag på partnerskapsbygge av ny sporthall i Östra Ryd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig: Östen Johansson
uppdatterad:2016-12-26