ÖstraRydsBygdensByalag

Samarbetsorgan för föreningar, företag o enskilda i bygden

 

En ny fiber sätter världsrekord i datahastighet.

Forskare i USA och Nederländerna har demonstrerat en teknik där en enda optisk fiber kan överföra 255 terabit per sekund, skriver Eindhoven University of Technology i ett pressmeddelande. Det motsvarar en hastighet där 30 000 långfilmer kan överföras på en sekund.

Enligt Extreme Tech är kapaciteten så stor att den kan hantera all trafik i hela internet vid toppbelastning.

 

Fibern som används har sju individuella kärnor i stället för den enda som är vanlig i dagens optiska fibrer. Var och en av de sju kärnorna kan lysas upp med tre lasrar som med våglängdsmultiplexering sammanlagt ger 50 kanaler där varje kanal överför 5,1 terabit vilket ger 255 Tb/s.

Extreme Tech noterar att rekordöverföringen inte handlade om någon laboratoriedemonstration över korta avstånd då fiberlänken som användes var en kilometer lång.

Trots att fibern har sju kärnor är dess diameter på 0,2 mm bara aningen större än konventionella fibrer.

Utvecklingsarbetet stöds av EU:s ramprogram 7 MODE-GAP som bland annat syftar till att utveckla teknik som klarar transmissionshastigheter på petabit/s inom sex år.

Enligt pressmeddelandet visar den nu uppnådda hastigheten på 255 Tb/s att det målet är fullt möjligt att nå.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ideell förening Östra Rydsbygdens Byalag är en allians av föreningar, företag och enskilda som vill arbeta med olika projekt för att utveckla bygden.

Aktuell styrgrupp: läs mer

Östra Ryd 058206 
Pastoratskod: 020604 Namn: förr Ryd (i Skärkinds härad) Rydbo socken (Rydbornas socken), åtminstone från 1760-talet Östra Ryd. Pastorat: -1961 eget, 1962- Östra Ryd, Västra Husby och Gårdeby. Husförhörslängd: 1790-. Födelsebok: 1688 -.  

 

Besöksräknare

 

BredbandStart

MackenKontakt fiber

 
 
Webbansvarig: Östen Johansson
uppdatterad:2016-10-22