Östra Ryd bygdens Byalag   

Allians av föreningar, företag och enskilda som vill arbeta för bygdens utveckling

Ideella föreningen Östra Rydsbygdens Byalag 

Förstudier affär/bredband


Start
Uppåt
Strategisk servicepunkt
Fiberbredbandsnät
Bredband?

Läs mer från regeringens bredbandsforum:

Projektnamn

 

Nystart av kommunal service punkt Östra Ryd.

Nystart av kommunal service punkt Östra Ryd, affär, bränslemack, café, catering, mötesplats.

Näringslivsprojekt möjlighet att utveckla en servicepunkt  i Östra Rydsbygden. Att tillsammans med kommunen anlägga och driva öppet  bredbandsnät, med fiberkabel i ÖstraRydsbygden.

 

 

 

 

 

Projektägare

 

Östra Ryds Bygdens Byalag Ideell förening

 

 

Kontaktpersoner

 

 

Östen Johansson Rosenberg 61496 Östra Ryd

 

 

 

 

Projektbeskrivning

 

Utreda och genomföra ett projekt att inreda en mötesplats, strategisk servicepunkt i affärshuset i Östra Ryd. Samt utreda möjlighet att anlägga och driva ett öppet bredbandsnät (fiberkabel) i Östra Rydsbygden.

Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram ett program för strategiska servicepunkter, varav Östra Ryds samhälle klassats som en viktig sådan. Detta  är viktigt i en bygd, en mötesplats där man kan träffa likasinnade ökar trivseln och är viktig för en bygds utveckling. Bra bredbandsuppkoppling är en förutsättning för projektet. Sedan några år är bränslemacken nedlagd, varför de som bor i Östra Ryd, är de som har längst i Östergötland till närmaste tankställe c:a 2,5 mil bort. Affären är nedlagd i mitten av dec 2009. Nätverksbyggande mellan  olika målgrupperna är viktigt för att människor skall trivas och vara friska. Projektets roll blir att genom ideellt arbete studieresor, nätverksbyggande, samla kunskap om hur man kan etablera och driva en strategisk servicepunkt i bygden i samråd med Länsstyrelsen o Söderköpings kommun.

 

 

Övergripande syfte

 

Att öka kunskapen och väcka intresset för bygdeutveckling hos målgrupperna. Att lyfta fram, nya samverkansformer m m. Att lyfta fram goda exempel. Att öka möjligheten att utveckla en strategisk servicepunkt i bygden med affär, bränslemack, café, catering samt övriga kommunala o regionala servicefunktioner.

 

 

Mätbara mål

 

Att tillsammans med Länsstyrelse, kommunen, föreningar, företag utveckla en strategisk servicepunkt i Östra Ryd. Samt utreda former för ett samarbete med olika aktörer. Bra bredbandsuppkoppling skall anläggas o drivas.

 

 

Målgrupp

 

Alla enskilda boende och företagare i Östra Rydsbygden samt alla potentiella enskilda nyinflyttare och företagare som vill etablera verksamhet i bygden. Inkluderad i målgruppen är också alla de som är besökande eller sommarboende i Östra Rydsbygden.

 

Lokalt geografiskt område

 

Östra Ryds bygden Söderköpings kommun

 

 


Start | Invigning Gång och Cykelväg | Kort om bygden | Byalaget | Rådslag 2012 | Rådslag2010 | Protokoll 2010 | Protokoll 2011 | Aktuellt | Bygdelänkar | Bredband hos dig | Projekt | UPPROP! | Medlemmar | Ändamål/Organisation | Aktiviteter | Sök | Kontaktinformation | Arkiv_Protokoll
Ordförande: Hans Hagdal  070-685 58 13       E-Post:  hans.hagdahl@telia.com 

Vice ordf: Margareta Hultström     

Sekreterare: Bo Sjöqvist      070-354 62 63       E-Post:  bogs@telia.com

Kassör: Östen Johansson   070-540 73 03       E-Post: osten.johansson@soderkoping.se

Organisationsnr: 802441-5880                           Föreningsmail:ostrarydbyalag@gmail.com

Plus giro 48 62 92-6                                Bank giro: 336-8982

      Portal:  http://www.ostrarydbyalag.se/

Om du har problem med eller frågor om den här webbplatsen skickar du ett e-postmeddelande till Östra Rydsbygdens byalag
Webbansvarig: Östen Johansson     Senast uppdaterad: 17 nov 2010.