ÖstraRydsBygdensByalag

Samarbetsorgan för föreningar, företag o enskilda i bygden

  Mackinvigning 2012-10-20
Tidningsnotiser om aktuella händelser: Grävstart FÖ
  Bredbandsstart LTÖ
  Östra Ryd på väg att få mack
  Boulebana i Källösa
  Östra Rydsdag
  Bygdebok Östra Ryd
  Gång o Cykelväg
  Framtidsfrågor i Östra Ryd
  Midsommarfirande 2008
  De kämpar för bygden
 

Om affären i NT

Byalag vill bygga Boulbana inomhus

Iswebben

Hällerstadsjön runt 2008

 

Trafiksäkerhet genom Östra Ryd

  Byalaget Start
   

Väntjänsten i Östra Ryd tycker att vägen genom samhället är farlig. Den har ingen trottoar och är dåligt belyst. Leif Appelquist, Kerstin Johansson, Maj Georgsson och Joanne Andersson är ute och går med, från vänster, Gunnar Sundström och Gunwor Träff.Foto: Anna Bennich

Webbansvarig: Östen Johansson

Läs mer!

Diskussionsgruppen Krav

Kunskapsbas