Östra Ryd bygdens Byalag   

Allians av föreningar, företag och enskilda som vill arbeta för bygdens utveckling

Ideella föreningen Östra Rydsbygdens Byalag 

Bygdevandring


Start
Uppåt

Hanerik beskrivning av Östen Johansson vid

Östra Ryds Hembygdsföreningens bygdevandring 2009-07-08

 

Hanerik , Hane gammalt namn på Tupp/Hane jämför med Hananäs, kanske man haft många tuppar på gården, eller troligare att namnet kommer av skogsfågeltupp. Hanerik omnämnt 1356 (kanske välbesökt av orrtuppar).

Hanerik ligger på en vacker sluttning med ekbackar sydväst om dalgången, där var tidigare sjö, men 1877 var större delen av ägorna benämnda som ängsmark. Det vill säga de översvämmades om våren och tillfördes då mycket näring (översvämningsängar) när vattnet sjunkit undan kunde man skörda gräs. Näringen från gödseln spreds sedan på närliggande åkrar kring husen.

Djur har troligen funnits på gården sen urminnes tider och var tidigare en förutsättning för att näringskretsloppet skulle fungera. Den rikliga förekomsten av ekträd vittnar om att marken är kalkrik, det var värdefullt innan konstgödningens tid.

Gården Gölja ligger mitt över dalgången och betecknar att där fanns en Göl= mindre sjö.

Ovanför Kulefalls Uppgård fanns i varje fall före 1833 en sjö med en vattensåg, fallhöjd c:a 5 meter. Olerums bönder fick där såga 12 tolfter timmer (12x12 stockar) som ersättning för att man fick tåla översvämningar på sina ängar fram till ett visst datum.

Gården Hanerik ligger c:a 60 meter över havet, därför troligen tidigt bebyggt. De närmaste kända fornlämningarna finns vid Ullstorp o Khil. Men Elis Åberg har hittat en stenyxa vid plöjningsarbete på gården.

Det var säkert boplats vid Hanerik när V.Husby och stora delar av mellersta Östergötland utgjordes av  Ancylussjön (c:a 8 tusen år sedan) som förband Östersjön och Nordsjön och som möttes vid Sveafallen norr om Örebro.

Hanerik bestod i varje fall 1877 av två gårdar (se kartskiss i bilagan) på kartan ses de gamla gårdsbildningarna. Till gårdarna i Hanerik hörde då också Sänk kärr och Skirgården som senare styckades av. Gården låg bara ett stenkast från den gamla landsvägen mellan Åtvidaberg och Norrköping. Där var inte länsväg på den tiden utan bönderna längs vägen hade var sitt vägstycke man fick sköta. Bönderna i södra delen av Östra Ryd hade då sina vägstycken mellan Häggebo och Yxnerums Kyrka.

Strax söder om Hanerik ligger Kulefalls vägkors där vägen delade sig till Söderköping, ett strategiskt geografiskt läge.

I varje fall i början av 1900 talet var Hanerik kronogård, den ena gården var Skogvaktar boställe, den andra Länsmans boställe. Det berättas att när fångtransporter genomfördes mellan Åtvidaberg o Norrköping/Söderköping kedjade man fast fången vid ”Hanriketall” ute vid landsvägen medan man gick fram till Hanerik för att rasta och få mat. I domboken finns angivet att en bonde från Östra Ryd dömdes för att ha plågat sina hästar, han tvingade dem att springa i full fart från Söderköping, men vid ”Kulefalls kors” stod Länsman och stoppade ekipaget. Det var den tidens fartkontroll.

”Hanriketall” numera död var en stor vresig gammal tall med många sägner kring. Den var vresig för att det var en ”värktall”, det vill säga man kunde bli av med sina krämpor där. Om man till exempel hade svår tandvärk tog man en sticka från tallen och rörde om i den onda tanden, sedan stack man in stickan i tallen och vips var värken överförd på tallen. Om ett barn var sjukt kunde man dra det genom en klyka i trädet så det blev friskt, säkerligen ett välbesökt ställe. Det sägs också att det spökade vid tallen när vägfarande gick o åkte förbi. Ett fall kan jag själv vittna om, jag var på väg på cykel förbi tallen i mörkret när det plötsligt blev ett våldsamt buller, det var ett gäng hästar i hagen som klippte i när jag kom. Tallen var fridlyst, och fick ej avverkas. När tidigare arrendatorns fru Rut Åberg blev sjuk och avled 1997 dog även tallen. 1912 byggdes nuvarande ladugård och gårdarna slogs troligen då samman enligt utsago från tidigare arrendatorn Olof Åberg. I början på 1900 talet finns det en arrendator vid namn Holmfrid omnämnd. I indelningsverket hörde ena gården i Hanerik till Kulefalls rote med Almstad som soldattorp och den andra gården hörde till en Khilsrote. Allt enligt utsago från Ingemar Furenhed.

I fastighetskalendern från 1939 finns Hanerik med jordregister nummer 1:1 och 2:1 upptaget som en fastighet. Ägare: Statsverket (krongård).

Kronoarrendator av inägorna: Ivan Åberg. Tomt o åker 44,8 ha,

Ängs o betesmark 9,2 ha hela inägorna 58,1 ha. Taxeringsvärde: 37 900 Kr.

Skogsmark 115,1 ha taxvärde: 25 400 kr.

Ivan Åberg kom till Hanerik 22/3 1938 från Stora Brevik i Simonstorp, där han arrenderat gården av Fiskeby bruk.

Ivan drev gården med hjälp av sina söner, han var född i Risinge församling 1888 och dog i Norrköping 1967 gift med Hilda Wilhelmina Åberg född 1888 och död vid Hanerik 1955.

Ivan Åbergs far Karl-August var kolare o statare och född Nilsson, men bytte namn till Åberg.

Ivan flyttade till Norrköping 1948. Elis o Rut Åberg övertog arrendet 1942, i samband med detta uppfördes en ny mangårdsbyggnad. Ett krigsbygge sade Rut stående tvåtumsplank med luftspallt emellan vid nordlig vin blåste det kallt rakt igenom väggarn, enligt hennes utsago.

Rut var född vid Källösa Östra Ryd 1919 och död i Östra Ryd 1997. När Rut o Elis gifte sig fick de mjölkmaskiner i lysningsgåva av ”Nämman i Källösa” för att Rut inte skulle behöva fortsätta mjölka för hand, som hon var van vid hemmavid.

Elis Åberg född 1909 i Krokek och död 1995 i Östra Ryd. Elis fick tidigt hjälpa till i lantbruket och med hästkörning i skogen. Han var en erkänt god lantbrukare och dikade stora delar av gården, samt var en god djurhållare, bland annat sålde han flera semintjurar till avel. Elis hade ett utpräglat intresse för hästar och hade alltid föl på gång. En märr fölade 18 gånger, han var även hingsthållare under många år i den lokala hingstföreningen. Hantering o körning med hingst var inte helt ofarligt utan Elis råkade ut för flera olyckor, med sjukhusvistelse som följd. Vid ett tillfälle skadade han ett finger som sedan inte gick att räta ut. Han blev även svårt stångad av en kviga i hagen, men räddade livet genom att lyckas vrida om tungan på kvigan o komma loss.

Deras söner Lennart o Olof Åberg övertog arrendet 1976. År 1978 uppfördes en ny mangårdsbyggnad efter brand. Domänverket köpte under 1960 talet till ytterliggare mark från mindre granngårdar. Bröderna drev Hanerik tills kronoarrendet upphörde 1992 och gården såldes till Sture Mattsson.  Sedan såldes Hanerik vidare 2006 till Khil-Haneriks Lantbruksbolag Entreprenad.

Gården drivs vidare med djurhållning som huvudsaklig driftinriktning.

Värt att nämna är också att under 1950 talet var det långt framskridna planer på att bygga ett militärt beredskapsflygfällt i dalgången ner mot Gölja, det blev hårda protester och ärendet avskrevs.

Tidigare hade det funnits planer på att bygga en järnväg från Höversby tidigare järnvägs station över Östra Ryd o söderut, den skulle i så fall gått genom Haneriks ägor.

Bilagor:      Karta från 1877.

                 Utdrag ur Fastighetskalendern 1939


Start | Invigning Gång och Cykelväg | Kort om bygden | Byalaget | Rådslag 2012 | Rådslag2010 | Protokoll 2010 | Protokoll 2011 | Aktuellt | Bygdelänkar | Bredband hos dig | Projekt | UPPROP! | Medlemmar | Ändamål/Organisation | Aktiviteter | Sök | Kontaktinformation | Arkiv_Protokoll
Ordförande: Hans Hagdal  070-685 58 13       E-Post:  hans.hagdahl@telia.com 

Vice ordf: Margareta Hultström     

Sekreterare: Bo Sjöqvist      070-354 62 63       E-Post:  bogs@telia.com

Kassör: Östen Johansson   070-540 73 03       E-Post: osten.johansson@soderkoping.se

Organisationsnr: 802441-5880                           Föreningsmail:ostrarydbyalag@gmail.com

Plus giro 48 62 92-6                                Bank giro: 336-8982

      Portal:  http://www.ostrarydbyalag.se/

Om du har problem med eller frågor om den här webbplatsen skickar du ett e-postmeddelande till Östra Rydsbygdens byalag
Webbansvarig: Östen Johansson     Senast uppdaterad: 17 nov 2010.