ÖstraRydsBygdensByalag

Samarbetsorgan för föreningar, företag o enskilda i bygden

 

Bygdehistorier

 

Östen skriver om bygden

 

Källösa

 

Kåknö by med omnejd

 

Olerum

Bygdevandring Olerum

 

Skärnäs

 

"Murarn"i Skärnäs

 

Hanerik

 

Söderbygget

 

Auktion vid Olerum

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ideell förening Östra Rydsbygdens Byalag är en allians av föreningar, företag och enskilda som vill arbeta med olika projekt för att utveckla bygden.

Aktuell styrgrupp: läs mer

Östra Ryd 058206 
Pastoratskod: 020604 Namn: förr Ryd (i Skärkinds härad) Rydbo socken (Rydbornas socken), åtminstone från 1760-talet Östra Ryd. Pastorat: -1961 eget, 1962- Östra Ryd, Västra Husby och Gårdeby. Husförhörslängd: 1790-. Födelsebok: 1688 -.  

 

Besöksräknare

 

 

 

 
 
Webbansvarig: Östen Johansson
uppdatterad:2016-10-22