Östra Ryd bygdens Byalag   

Allians av föreningar, företag och enskilda som vill arbeta för bygdens utveckling

Ideella föreningen Östra Rydsbygdens Byalag 

Bygdehistoria


Start
Uppåt

 

”Lysningsgänge” 2010-05-15

När en man och kvinna skulle gifta sig tog de ut lysning på pastorsexpeditionen. Det var mycket högtidlig händelse när deras namn första gången föll ned från predikstolen. LYSNING, KUNGÖRES INFÖR DENNA FÖRSAMLING FÖRSTA GÅNGEN MELLAN –N o N -. Då blev partiet officiellt inför allt folket och om någon ville opponera sig mot bröllopet, fick denne då anföra sin klagan. Lysning togs alltid ut när månen var på nytändning. På lördagskvällen före tredje lysningsdagen drog ungdomen lysningsbjörk. Ingen var bjuden på lysningsgänge men alla visste att ungdomarna skulle dra björk för att fira. Denna sedvänja lever ibland kvar i Ringarum, Mixsdala,.samt södra delen på Östra Ryd. I den norra delen på socknen var det vanligare med lysningsmottagning.

I närheten av flickans eller, om hon inte är från orten, pojkens hem, eller där brudparet sedan skall bosätta sig, fälles en välväxt tvillingbjörk, som ursprungligen är en fruktbarhetssymbol. Sedan bär man björken på axlarna fram till bostaden och då skall helst en spelman med dragspel eller fiol sitta i klykan av björken. En skämtsam procession, oftast ledd av traktens ungdomar (alltså brudparets jämnåriga vänner). Med förenade krafter reses björken mot bostadshuset. Om björken är stor kan resningen vara en svår sak och farlig både för tak- och tegelpannor, ofta sände man upp en man på taket som med rep. nära toppen på björken fick stor dragkraft. Björkdragningen kallades även kryckgänge. När man hurrat för lysningsparet bjuds på kaffe med många sorters kakor. Vanligtvis var det efteråt dans på logen om det var en bondflicka som skulle gifta sig. Brudens far brukade även traktera sina vänner i syrenbersån med starka drycker. Trädet lämnades kvar så att alla kunde se att i den här gården rustades det till bröllop. Klykan skulle sedan brudgummen göra en pedistal av att smycka hemmet med.
I samband med festligheterna samlade deltagarna in pengar som överlämnades till brudparet som lysningspresent.
Om man inte blev bjuden på någon traktering drogs hela björken fram mot husets ytterdörr och gärna in genom dörren där den fick ligga i hela sin längd. Men det var nog mera ett hot eftersom alla var förberedda på att det skulle bli lysningsgänge.

Man kan säga att lysningsgänget var allmogens (=landsbygdens) motsvarighet till borgerlighetens (=stadens) lysningsmottagning, som dock var en betydligt stillsammare och förmodligen bra mycket tråkigare tillställning.

Jag har under årens lopp varit med om många lysningsgänge och även om det inträffade på vintern, varit med om att dra fram en tvillinggran.

På vårt lysningsgänge samlades det över 100 personer och avslutades med dans. Många av våra vänner har vi ordnat med lysningsgänge för.

Våra tre barn har också firat med lysningsgänge för 10-15 år sedan. Vi försöker hålla traditionen vid liv, så nu på lördag den 15 maj när vi är bjudna på lysningsmottagning i Logen Vidar vid Munkbrogatan i Södrköping, det är ett brorsbarn till min fru Ingrid som skall gifta sig och paret skall bosätta sig på en bondgård vid Lund utanför Söderköping, de bor nu i Gusum. Då tänker vi överraska dem med att hugga en tvillingbjörk, samlas kl: 13:50 vid Klosterkvarn i Söderköping samt tåga Munkbrogatan (förhoppningsvis med spelman) fram till Logen Vidar samt resa lysningsbjörken mot huset. Troligen möter vi många förvånade miner.

Östen Johansson


 


Start | Invigning Gång och Cykelväg | Kort om bygden | Byalaget | Rådslag 2012 | Rådslag2010 | Protokoll 2010 | Protokoll 2011 | Aktuellt | Bygdelänkar | Bredband hos dig | Projekt | UPPROP! | Medlemmar | Ändamål/Organisation | Aktiviteter | Sök | Kontaktinformation | Arkiv_Protokoll
Ordförande: Hans Hagdal  070-685 58 13       E-Post:  hans.hagdahl@telia.com 

Vice ordf: Margareta Hultström     

Sekreterare: Bo Sjöqvist      070-354 62 63       E-Post:  bogs@telia.com

Kassör: Östen Johansson   070-540 73 03       E-Post: osten.johansson@soderkoping.se

Organisationsnr: 802441-5880                           Föreningsmail:ostrarydbyalag@gmail.com

Plus giro 48 62 92-6                                Bank giro: 336-8982

      Portal:  http://www.ostrarydbyalag.se/

Om du har problem med eller frågor om den här webbplatsen skickar du ett e-postmeddelande till Östra Rydsbygdens byalag
Webbansvarig: Östen Johansson     Senast uppdaterad: 17 nov 2010.