Östra Ryd bygdens Byalag   

Allians av föreningar, företag och enskilda som vill arbeta för bygdens utveckling

Ideella föreningen Östra Rydsbygdens Byalag 

Bredband hos dig


Start
PTS-bredband
Fiberbredband
Bredband
Etapp 1 väster
Länka fiber
Bredbandsstrategi

Samrådsgrupp fiberbredband väster om E-22 i Söderköpings kommun 26 maj 2011

Söderköping Bredband.pdf

Karta etapp 1 väster

Bredbandsstrategi Östra Ryd

   Minnesanteckningar från samrådsmöte om fastställande av områdesansvar för planerat byggande av öppet fiberbredbandsnät väster om E-22 i Söderköpings kommun.

   Tid: tisdagen den 24 maj 2011 kl:18:00 till 20:00

   Plats: Kommunhuset Söderköping

Närvarande:

   Per Bokblad IT-chef Söderköpings kommun

   Jan Siverskog Drothem/Skönberga LRF

   Bengt Johansson kretsordförande LRF

   Olle Lindberg Västra Husby Byalag

   Hans Bager Luddingsbo byalag

   Thord Waernoff Luddingsbo byalag

   Östen Johansson ÖstraRydsBygdensByalag

   Östen Johansson hälsade välkommen.

Planeringsläget:

   Per Bokblad redogjorde för planeringsläget när det gäller öppet fiberbredbandsnät i Söderköping.

Stamnät:

   Kommunen planerar att i en första etapp bygga stamnät Söderköping, Västra Husby, Luddingsbo, Gårdeby till Östra Ryd samt Söderköping, Mogata, Skällvik, Bottna, Sankt Anna.

   Vem som skall bygga och äga kommunens stamnät diskuteras just nu.

   Öster om E-22 har byalagen bildat en ekonomisk förening med olika delområden för att planera och bygga spridningsnätet.

Ansvarsoråden:

   På västra sidan om E-22 beslutade nu mötet att dela in området i följande delområden med ansvariga för varje område. Som skall diskutera och inventera intresset från hushåll och företag om anslutning. Samt planera för byggande av spridningsnät.

   Ansvarsområden:

   Drothem/Skönberga gamla socknar Jan Siverskog med Bengt Johansson som bisittare

   Västra Husby gamla socken utom området norr o kanalen. Västra Husby Byalag

   Peter Rheneström med Olle Lindberg som bisittare.

   Västra Husby norr om kanalen Luddingsbo Byalag Hans Bager med Thord Waernoff som bisittare.

   Östra Ryd/Gårdeby ÖstraRydsBygdensByalag Hans Hagdahl med Östen Johansson som bisittare.

   Uppdrag:

   Områdesansvariga uppmanades att ansöka om Kustlandet/Leader Microstöd för att finansiera planering, möten m.m.

   Hans Bager föreslog att man skulle bilda en ekonomisk förening för hela området väster E-22, som kan upphandla och bygga spridningsnätet.

Delområden:

   I varje av ovanstående ansvarsområden beslutades att ytterligare dela området i delområden, i vissa fall kan där Enskilda vägsamfälligheter vara en utgångspunkt för ansvarsfördelning.

Samrådsmöte Hagsäter:

   Beslutades att Per Bokblad, Hans Bager samt Östen Johansson skall delta i ett samrådsmöte 9 juni om VA-ledningar i Hagsäter.

Seminarier:

   På eftersommaren är lämpligt att göra ett större seminarium om byggande av spridningsnätet. Östen Johansson kontaktar PTS om deltagande i detta.

Informationsmöten:

   Per Bokblad kan även medverka vid olika informationsmöten i de olika områdena.

    

   Enligt uppdrag: Östen Johansson


Start | Invigning Gång och Cykelväg | Kort om bygden | Byalaget | Rådslag 2012 | Rådslag2010 | Protokoll 2010 | Protokoll 2011 | Aktuellt | Bygdelänkar | Bredband hos dig | Projekt | UPPROP! | Medlemmar | Ändamål/Organisation | Aktiviteter | Sök | Kontaktinformation | Arkiv_Protokoll
Ordförande: Hans Hagdal  070-685 58 13       E-Post:  hans.hagdahl@telia.com 

Vice ordf: Margareta Hultström     

Sekreterare: Bo Sjöqvist      070-354 62 63       E-Post:  bogs@telia.com

Kassör: Östen Johansson   070-540 73 03       E-Post: osten.johansson@soderkoping.se

Organisationsnr: 802441-5880                           Föreningsmail:ostrarydbyalag@gmail.com

Plus giro 48 62 92-6                                Bank giro: 336-8982

      Portal:  http://www.ostrarydbyalag.se/

Om du har problem med eller frågor om den här webbplatsen skickar du ett e-postmeddelande till Östra Rydsbygdens byalag
Webbansvarig: Östen Johansson     Senast uppdaterad: 17 nov 2010.