ÖstraRydsBygdensByalag

Samarbetsorgan för föreningar, företag o enskilda i bygden

StartBredbandMackenKontakt fiber

 

Tillbaka till huvudsidan

Protokoll 2011

 

Protokoll 2010

 

Protokoll 2009

 

Biovärmeprojektet

 

Pågående Projekt

 

Invigning Gång Cykelväg i Östra Ryd

 

Företag o föreningar

 i Östra Rydsbygden

Protokoll 2012 - 2015 samt senaste nytt

  

Mackinvigning Länstidningen

 

Mackinvigning 2012-10-20

 

Upprop butik i Östra Ryd!

 

Anmälan andel i butiken
 

Grävstart fiber LTÖ

 

Verksamhetsberättelse 2014

 

Projektering bredbandsyd.se

Kommunens ansökan  

Fiberbredband etapp ett hos Länsstyrelsen

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ideell förening Östra Rydsbygdens Byalag är en allians av föreningar, företag och enskilda som vill arbeta med olika projekt för att utveckla bygden.

Aktuell styrgrupp: läs mer

Östra Ryd 058206 
Pastoratskod: 020604 Namn: förr Ryd (i Skärkinds härad) Rydbo socken (Rydbornas socken), åtminstone från 1760-talet Östra Ryd. Pastorat: -1961 eget, 1962- Östra Ryd, Västra Husby och Gårdeby. Husförhörslängd: 1790-. Födelsebok: 1688 -.  

 

Besöksräknare

 

 

 

 
 
Webbansvarig: Östen Johansson
uppdatterad:2016-10-22