Östra Ryd bygdens Byalag   

Allians av föreningar, företag och enskilda som vill arbeta för bygdens utveckling

Ideella föreningen Östra Rydsbygdens Byalag 


ÖstraRydsBygdensByalag

Samarbetsorgan för föreningar, företag o enskilda i bygden

StartBredbandBreband Östra RydMackenKontakt fiberKontakt byalag

 

Start

Aktuellt i pressen

Mackinvigning LTÖ

Bredbandsstart LTÖ

Leader EU-stöd för landsbygdsutveckling

 

Stor försäljning av bränsle i Östra Rydsmacken,

priset c:a 40 öre billigare i genomsnitt mot att tanka i "stan"

Webbansvarig: Östen Johansson  

Mycket lyckad invigning av "Nya macken" i Östra Ryd,

 

 

Samarbetsprojekt med Länsstyrelsen Östergötland, Laeder-Kustlandet, Söderköpings Kommun och Qstar

Nya Macken i Östra Ryd

Pressrealase:

Inbjudan till

Invigning av ”Nya Macken” i Östra Ryd lördag 20 okt Kl. 10:00

Medverkande bland annat Kustlandets vice ordf. Lars-Olof Johansson

Tanka till reducerat pris (alla betalkort gäller),

Ordna Tankkort, Servering, bra parkering

Bakgrund Länsstyrelsen i Östergötland och Söderköpings kommun har i sina planer förordat Östra Ryds samhälle som ”Strategisk servicepunkt” för den omgivande landsbygden då ingen konkurrensutsatt serviceverksamhet finns inom rimligt avstånd.

Detta gör det möjligt för byalag att utveckla verksamheter i samarbete med kommersiella verksamheter som behövs för en levande landsbygd, samt att få detta medfinansierat av statliga och kommunala medel.  I Östra Ryds samhälle håller därför en servicepunkt på att etableras med en mack som ett första steg. Efter ett idogt arbete med ideella krafter och sponsrat av ett flertal företag, är nu ”Nya Macken” klar att tas i bruk. Du inbjuds därför att närvara vid den högtidliga invigningen, ta gärna med dig vänner o bekanta så att det blir en verklig folkfest.

Landsbygdsprojekt i Söderköping ÖstraRydsBygdensByalag

I samarbete med

    

             

Välkomna!

 Ordförande: Hans Hagdal  070-685 58 13       E-Post:  hans.hagdahl@telia.com 

Vice ordf: Margareta Hultström     

Sekreterare: Bo Sjöqvist      070-354 62 63       E-Post:  bogs@telia.com

Kassör: Östen Johansson   070-540 73 03       E-Post: osten.johansson@soderkoping.se

Organisationsnr: 802441-5880                           Föreningsmail:ostrarydbyalag@gmail.com

Plus giro 48 62 92-6                                Bank giro: 336-8982

      Portal:  http://www.ostrarydbyalag.se/

Om du har problem med eller frågor om den här webbplatsen skickar du ett e-postmeddelande till Östra Rydsbygdens byalag
Webbansvarig: Östen Johansson     Senast uppdaterad: 17 nov 2010.