ÖstraRydsBygdensByalag

Samarbetsorgan för föreningar, företag o enskilda i bygden

StartBredband

Intervjuer av Anders Törnqvist 1979 i Östra Ryd

 

Valdemar Andersson

 

Oskar Edström

 

Karl Ström

 

Birger Edström

 

Walter i Sjösätter

 

Ingeborg Larsson

 

Ester Karlsson

 

Manne Lundgren

 

Ingrid Franzén
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ideell förening Östra Rydsbygdens Byalag är en allians av föreningar, företag och enskilda som vill arbeta med olika projekt för att utveckla bygden.

Aktuell styrgrupp: läs mer

Östra Ryd 058206 
Pastoratskod: 020604 Namn: förr Ryd (i Skärkinds härad) Rydbo socken (Rydbornas socken), åtminstone från 1760-talet Östra Ryd. Pastorat: -1961 eget, 1962- Östra Ryd, Västra Husby och Gårdeby. Husförhörslängd: 1790-. Födelsebok: 1688 -.  

 

Besöksräknare

 

 

 

 
 
Webbansvarig: Östen Johansson
uppdatterad:2016-10-22