ÖstraRydsBygdensByalag

Samarbetsorgan för föreningar, företag o enskilda i bygden

Bredband

Mobilvänlig sida

Läs i Dator

Aktuellt om Fiberbredband

Bredband Östra Ryd Syd

Vill du efteransluta till Bredband?

Östra Ryd samhälle ring Kjell Kåkneryd

Hörstorp fiber ring Margareta Hultström

Bygdehistorier

 

 

Start

Kontakt fiber

Macken

 

Bredbandskarta

Nu är Östra Ryd på gång, affären har öppnats

Styrgrupp 2016

Fibernytt

Stadgar

Arkiv över tidigare händelser

 

Ansök om medlemskap i föreningen, få rabatt på dina köp.

Bygdehistorier

Intervjuer av Anders Törnqvist 1979 i Östra Ryd

Läsmer på www.antavla.se

Bredbandorsyd.se

Nya Macken i Östra Ryd

Aktuellt i pressen

 

 

Östra Ryd på gång

Nu kan du betala in insats till byggande av affär/café

800 kr per andel BG 5046-6093

Glöm inte att skriva namn.

 

Resa genom Östra Ryd

 

Ansök om QSTAR-kort=handla billigt drivmedel

 

 

Bredband ve22.se och utbyggnad

 

Bredband på landsbygden

 

 


 

Testa din hastighet   

Provkör din uppkoppling mot Bredbandskollen.

 Leaderprojekt 2010/2011/2012/2014

Förstudie nystart av affär/servicepunkt, möjlighet att bygga öppet fiberbredbandsnät

 

 

Luddingsbo Byalag

 

Ringstorps Byalag

 

 
Länka fiber
Vad är fiberbredband?

 

Aktuellt från Hembygdsföreningen

 

 
Aktuellt om bygden just nu

 

Byalaget vad händer

 

Organisation
 
Medlemmar i byalaget

 

Aktiviteter i bygden

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideell förening Östra Rydsbygdens Byalag är en allians av föreningar, företag och enskilda som vill arbeta med olika projekt för att utveckla bygden.

 

Östra Ryd 058206 
Pastoratskod: 020604 Namn: förr Ryd (i Skärkinds härad) Rydbo socken (Rydbornas socken), åtminstone från 1760-talet Östra Ryd. Pastorat: -1961 eget, 1962- Östra Ryd, Västra Husby och Gårdeby. Husförhörslängd: 1790-. Födelsebok: 1688 -.  

 

Besöksräknare

 

 

 

 

Rådslaget 2015 diskuterade handel vid macken och bredbandsfrågan

Kommunen, idrottsföreningen, Leader Kustlandet och Allmänna arvsfonden Förslag på partnerskapsbygge av ny sporthall i Östra Ryd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig: Östen Johansson
uppdatterad:2016-12-26