Tidsplan för delmål Rydbobyalag
Jan 2008
31 - Upptaktsmöte för bildande av Byalag
Mars 2008
04 - Bildande av Östra Rydsbygdens Byalag
05-  Östra Rydsbygdens Byalag går in som medlemmar i      Nya Kustlandet och kan ansöka om Leaderpengar
09 – Ansökan Bygdepeng Söderköpings Kommun
09 - Upprop till alla som vill vara med och utveckla Bygden
11 – Uppladdning av www.rybobyalags.se
April 2008

22 - Nytt möte med Styrgruppen

(allians av föreningar och företag)

 

Den här veckan

 

.112-kväll Östra Ryds skola måndagen den 14 april 18.00

En fristående uppföljning av fjolårets möte i brandstationen.

Information om säkerhetsfrågor, hjärtlungräddning, försäkringsfrågor mm.

Räddningstjänsten visar sin utrustning, körning med bandvagn, m.m.

Prova själv att släcka med brandsläckare.

Ta med barnen. Små, stora och vuxna barn kommer alla att uppskatta det som händer!

Brandkåren kommer att släcka alla bränder utom den vi grillar korv över.

Centerpartiet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan,

Söderköpings kommun och Länsförsäkringar